Publicada el dia 17/07/2020

Òptica Comas Ortopèdia

POSICIONAMIENT SOBRE LÚS DE PANTALLES DE DISPOSITIUS ELECTRÒNICS


La proliferació i generalització de l’ús de dispositius electrònics durant el període de confinament com a conseqüència a la situació de pandèmia de la COVID-19 ha conduit en las últimes setmanes a la preocupació per el possible efecte que l’abús de l’ús d’aquests pugui generar a nivell visual.

El nostre posicionament sobre l’ús de pantalles de dispositius electrònics és:

L’ús de dispositius electrònics no produeix danys estructurals en l’ull, però l’ús continuat dels mateixos si que pot estar relacionat amb alguns canvis a nivell acomodatiu i vergencial, que poden provocar diversos símptomes com visió borrosa transitòria o fatiga visual, per exemple. Especialment si no es tenen en compte unes mesures ergonòmiques adequades.

Pel què fa a la miopia, la relació amb l’ús de dispositius electrònics ha de ser estudiada més a fons per extreure conclusions consistents al respecte.

En conclusió, fins a dia d’avui, no hi ha evidència científica que confirmi que en el període de confinament de Catalunya com a conseqüència de la pandèmia de la COVID-19 hagi generat un increment significatiu de la miopia, on és necessari també confirmar la incidència de problemes acomodatius (susceptibles de generar pseudomiopies) i de convergència després d’aquest complicat període.

+info. A www.seoptometria.esÒptica Comas Ortopèdia
Des de 1904.
Obtén un pressupost
El missatge s'ha enviat. Et contactarem aviat.